Blog Image

nytt2010

Rapporter och nyheter

Här skriver vi om Havsresan 2010. Fler rapporter hittar du bland de andra bloggarna.

Människan — Havet — Staden

Seminarier Posted on fre, maj 21, 2010 21:11:11

Platsen var SEA-U, en disig dag med bleke. Deltagarna i seminariet Människan-Havet-Staden fick uppleva en inspirerande dag. Nina Eckeskog från Region Skåne, som också ordnat seminariet, inledde med att berätta om Regionens arbete inom friluftsliv vid havet, utifrån politiska dokument och målsättningar.

Jonathan Stoltz från SLU berättade därefter om naturens positiva effekter på hälsan och naturens betydelse i stadsmiljön. För att få en så komplett upplevelse av naturen som möjligt, fick deltagarna sedan klä om till vadarbyxor, vada ut i havet för att titta på dess invånare i vattenkikare och fånga dem med håv, allt under sakkunnig ledning av SEA-U.

Under den vegetariska grillade lunchen berättade Christina Claesson en fängslande historia om en vandring från källa till hav.

Eftermiddagen inleddes med att Nina Eckeskog informerade om Region Skånes arbete med tillgänglighet i naturområden vid vatten. SEA-U berättade kort om sin verksamhet för funktionsnedsatta, och Anneli från Parkskolan med en elev, Phillipe, berättade hur elever kan delta i SEA-U:s verksamhet, och hur det utvecklar dem. Som praktisk övning fick deltagarna ögonbindel gick i vattnet igen för att upprepa förmiddagens övning — men utan syn. Tankeväckande för de flesta.

Seminariet avslutades med tai chi/yoga på stranden, under ledning av Stephanie Anvelid-Uller från Sea U.Skräpletartävling

Rapporter Posted on fre, maj 21, 2010 07:40:45

Malmös kanaler får ta emot både det ena och det andra, i både flytande och fast form. Under torsdagen den 20 var det dags att studera vad, i form av en Skräpletartävling. Ett antal dykare antog utmaningen och kastade sig i Kanalen framför Centralstationen ackompanjerade av turbåten Rundans tjuvlarm som av någon anledning inte samarbetade. Larmet insåg dock till slut att dykarna inte var ute på rackartyg, och tystnade.

Skräpletartävlingen fick både välsignelse och stöd av Gatukontoret i Malmö, som tar hand om det upplockade skrotet. Tävlingen övervakades även under vattnet med en liten fjärrstyrd undervattenskamera som lånats ut av företaget LYYN i Lund, samt från ytan av MSDK som stod för transporter och dyksäkerhet.

Under tiden trevade sig dykarna fram i vattnet och efter ett tag började skräpet komma upp. Burkar och flaskor, obeskrivbart plastskräp, cyklar, kund- och bagagevagnar, en lång gul kabelliknande historia… Högen växte sig stor under den knappa timme dykarna var i vattnet till åskådarnas förtjusning.

Tävlingen ja – den vanns av AquaLund, tätt följda av IfU, de bägge lagen belönades med priser donerade av Gatukontoret i Malmö.

Bilder talar ibland bättre än ord, så nedan återfinns en liten exposé över vad som tilldrog sig.Sjösäkerhet och Sjöturer

Seminarier Posted on fre, maj 21, 2010 07:20:03

Den 20 maj 2010 var det Europeiska Havets Dag (European Maritime Day). Som sig bör firades detta med flera aktiviteter i Havsresans regi; seminarium om sjösäkerhet, sjöturer med både moderna och traditionsfartyg, och en skräpletartävling i Malmös kanal.

Seminarium

Dagens värd, Lars-Göran Malmberg från Lunds universitet, inledde seminariet Sjösäkerhet — Människa, maskin, miljö som avhölls på Tekniska Muséet. Hans inlägg berörde bland annat internationella organisationer och regelverk som reglerar sjötrafiken och säkerheten till sjöss. Det finns ett stort antal sådana med konsekvenser på allt från bemanning till väjningsregler, utformning av fartyg och räddningsutrustning. På bilden ses tre av föreläsarna betvinga tekniken på Tekniska muséet.

Sitt i båten heter det ju, och är det en liten båt i lugna vatten, om man har flytväst och är nykter, så kan det kanske räcka som säkerhet.

Men för större fartyg eller i andra situationer krävs erfarenhet, gott omdöme och kunskap. Om du dessutom arbetar på sjön, eller har ett större fartyg, behöver du även formella behörigheter för både det ena och det andra.

Regelverket för dessa behörigheter är snårigt, och reglerna är olika beroende på i vilket land din båt är registrerad; även reglerna för fritidsfartyg är olika. Bo af Winklerfelt från Copenhagen Malmö Maritime Academy gjorde ett bra jobb med att reda ut allt detta för deltagarna

Behörigheterna har nog varit i sin ordning på alla de passagerarfartyg som trafikerat Sundet genom åren. Patrick Donner från World Maritime University inledde sitt föredrag med att bjuda deltagarna på en historisk tillbakablick på färjetrafiken i Öresund. Många nostalgiska utrop hördes när fartyg som Regula, tågfärjan Malmöhus, Superflex och Flygbåtarna dök upp på projektorduken.

Idag har passagerartrafiken delvis ändrat karaktär. Vid Helsingborg är färjetrafiken fortfarande intensiv, medan den har upphört längre söderut. Hamnföretaget CMP, gemensamt för Malmö och København, tar istället emot ett stort antal kryssningsfartyg årligen. En stor del av dessa börjar och avslutar sina turer här, och det för naturligtvis med sig ekonomiska fördelar.

Det finns förstås annan trafik än passagerartrafik i Öresund. Det är i själva verket ett mycket intensivt trafikerat vatten. Sedan några år finns därför Sound VTS (Vessel Traffic Service) som övervakar fartygstrafiken i Öresund. Lennart Andersson från Sound VTS berättade om VTS uppgifter, och att fartyg över en viss storlek uppmanas till att rapportera statistiska data om t.ex. destination och last till SOUNDREP, ett frivilligt rapporteringssystem. Även de som väjer att inte rapportera övervakas av VTS med både radar och identifieringssystemet AIS.

Syftet är att öka sjösäkerheten och undvika olyckor som kan få konsekvenser för människor eller miljö. Sound VTS är ett unikt ett unikt samarbete mellan Sjöfartsverket och dess danska motsvarighet Farvandsvæsenet.

Trots övervakning, behörighet och regler går det förstås fel ibland. Jörgen Zachau från Transportstyrelsens sjöfartsavdelning berättade om vad som händer efter en fartygsolycka eller ett tillbud, och det systematiska arbete med utredningar av händelseförloppet som utförs efter en olycka. Syftet med utredningen är inte att utmäta straff eller påföljder, utan endast att så långt möjligt ta reda på vad som hänt. Framställningen kryddades av flera spektakulära exempel, hämtade ur verkligheten.

Samtidigt som seminariet, åkte ett trettiotal nyfikna på tur med m/s Tumlaren och med Medeltidsskeppen vid Skeppsbron.

Tur med Tumlaren

Tumlaren utgick från Limhamn; ombord fanns förutom de nyfikna även Martin Karlsson, marinbiolog på SEA-U, Jan Öijeberg från Malmö Muséer och en undervattensrobot utlånad av LYYN, samt naturligtvis representanter för Havsresan. Både Öresundsbrons pelare och Lillgrunds vindkraftpark visades upp — inte bara från ytan. Aven undervattensvärlden visades genom robotens kamera.

Foto: Karren Fredin

Bland annat kunde man se en plattfisk som envist vägrade flytta sig. Inte förrän Malmö sportdykareklubbs dykare hoppade i från LTH:s båt Carolina gav den upp sitt stirrande in i kameran. Kan du se den?

Undervattensfoto: Tommy Håkansson, MSDK

Sikten över vattenytan var sådär, dimman lättade efter hand som dagen gick.

Foto: Karren Fredin

Under vattnet var sikten god. Det gjorde att man kunde se att även annan fisk än plattfisk trivs vid Brons pelare, tusentals småfiskar kilar ut och in mellan stenblocken, och de lite större samlas väl där på grund av de små fiskarna, kan tänka…

Undervattensfoto: Tommy Håkansson, MSDK

Medeltidsskeppen

Vid Skeppsbron bjöds Malmöborna på flera turer med Medeltidsskeppen, både med det mindre fartyget Enighet och med det stora, Twekamp. Bägge är af Elbogen (eller Ellenbogen), som var de gamla tyska handelsmännens namn på Malmö; namnet lär komma av ”ancona Scanorum” som betyder Skånes armbåge.

De bägge fantastiska skeppen är nytillverkade kopior i full skala av autentiska fartyg av typen kogg, som var vanlig som transportfartyg under medeltiden.

Havsresans flagga vajade i riggen på Twekamp,

och i aktern hittar vi detta vackra griphuvud:Dagen i Lödde å

Rapporter Posted on ons, maj 19, 2010 21:59:48

Lödde å har varit motsträvig. Det har visat sig mycket svårt att kunna sjösätta det mätfartyg från Marin Miljöanalys i Göteborg som skulle kartlägga ån. Åbrinkarna är för svaga för att klara en stor kranlastbil, och bron över ån i Löddeköpinge håller sannolikt inte. Projektet har inte råd med en ny bro, så vi vågade inte ta risken.

Ranja (som mätfartyget heter) kan här ses vid gamla Tegelbruket nedströms motorvägsbron. Åloppet nedanför bron har precis karterats (det gick bra att komma in sjövägen från Sundet).

Resultat, ja. Kanske, kanske har man hittat pålar som sticker upp från bottnen i ån. Och kanske är de rester av en gammal pålspärr. Dykare ska undersöka saken idag, och kanske får vi anledning att återkomma! Här ses en bild från det s.k. flerstråliga ekolod från Marin Miljöanalys som hittade pålarna. ”Uppsticken” ser man något till vänster om mitten i bilden.

De som diskuteras på bilden ovan är dock inte pålspärrar, utan hur man ska kunna mäta i den del av ån som Ranja inte kan komma in i på grund av att bron över motovägen är för låg (eller Ranja för hög, vilket man vill).

Skam den som ger sig; lösningen blev att en del av utrustningen (bland annat en sidtittande sonar) flyttades från det större mätfartyget till Malmö Sportdykarklubbs mindre RIB-båt, och full av elverk, instrument, antenner, mätare och dykare gav sig båten upp längs ån:

Det blev bra resultat, och efter utvärdering blir det många mål för dykarna att undersöka åt arkeologerna. Såhär kan det se ut; bilden visar en del av Lödde å som den ser ut avbildad med sidtittande sonar. Det kräver en del träning att tolka alla detaljer i bilden, men i högra delen kan nog de flesta se formen av en upp-och-nervänd båt som ligger på bottnen. Marin Miljöanalys tog bilden.

Sonarbild: Marin Miljöanalys, Göteborg

En sådan här övning väcker naturligtvis uppmärksamhet, och flera journalister och media uppmärksammade vad som hände. Tapprast tycker vi teamet från SundTV var, som efter att ha följt dykklubbens båt under mätningen tog sin lånade roddbåt och rodde motströms i regnet, för att komma tillbaka till Löddeköpinge.

Dykarna for iväg åt andra hållet, medströms, för att undersöka de där uppstickande sakerna, som kanske är något. Vi får se — och vi återkommer.Dagen i Malmö

Rapporter Posted on ons, maj 19, 2010 21:37:56

Malmö har idag varit skådeplats för en hel del aktiviteter inom Havsresan. Naturligtvis har en tapper besättning på Carolina varit ute och avsökt Sundets botten — och se! Idag blev det napp; ett vrak som tros vara från 1200-talet har hittats. I sanningens namn kanske vi ska säga återfunnits, det har varit lokaliserat en gång tidigare men havet är stort, och det har varit ”borta” ett tag men nu är det återfunnet och försett med moderna GPS-koordinater.

Nästan som på 1200-talet såg det ut när den mindre av de två replikfartygen ”medeltidsskeppen” var ute och seglade idag. Enighet av Elbogen var namnet:

Arbetet med att lägga ut SEA-U:s musselodlingar fortsatte; Kustbevakningen slutförde uppdraget till allas belåtenhet, och en blivande musselodling ligger nu säkert förankrad utanför Malmö, och utprickad enligt konstens alla regler.

Foto: Michael Palmgren

Även den vetgirige fick sig något till livs; Sjöfartsverket visade sin utställning om sin verksamhet:

och bjöd på seminarium om problemet med skeppsvrak som kan börja läcka, t.ex. olja, och berättade hur man tänker sig hantera en sådan händelse.

Foto: Michael PalmgrenSEA-U:s musslor ger sundare Sund

Rapporter Posted on ons, maj 19, 2010 07:15:29

SEA-U ska odla musslor i Öresund. Vän av ordning undrar kanske varför man ska göra det? Finns det inte tillräckligt med musslor i Sundet redan?

Nej, inte om man frågar SEA-U. Musslor kan nämligen bara sätta sej på vissa typer av ytor, sådana ytor finns inte överallt, och det gör att mängden musslor som kan finnas blir begränsad.

Men musslor är nyttiga djur, de binder näringsämnen som kväve och fosfor i sig, och om man plockar upp vuxna musslor tar man också upp näringsämnena. Som bekant är ju våra hav kraftigt övergödda, så bortplockade näringsämnen är en god sak.

Slutsatsen blir att fler musslor är bättre, i vart fall om man plockar upp dem efter ett tag. Så varför inte hjälpa naturen på traven lite, genom att skapa förutsättningar för att låta musslor växa där de inte själva skulle kommit på att sätta sig? En musselodling, helt enkelt!

Man har förstås odlat musslor förr, men inte i Öresund. SEA-U tänker sig att om några år göra biogas av de upptagna musslorna, så gör de ännu mer nytta. Malmö stad, Lomma kommun och Region Skåne är med i projektet.

Musselodlingen kommer att bestå av flytande pontoner, där det hänger långa band som musslorna sätter sig på. Det är lite brått att få dem på plats, för mussellarverna börjar flyta omkring och leta efter någonstans att sätta sig ganska snart, och då måste allt vara igång.

De första odlingarna placerades ut under tisdagen, och arbetet fortsätter under onsdagen. SEA-U får stor hjälp av Kustbevakningen, men även dykare och Lunds Universitet finns på plats. Läs mer på på SEA-U:s webbplats.

Här ses hur pontonerna lyfts ombord på Kustbevakningens fartyg

En på plats i Sundet, bara resten kvar…

Under utläggningen fanns Lunds universitets Carolina självklart på plats (blå/vit), här tillsammans med Kustbevakningens RIB (gul).

Alla foton i detta inlägg: Michael Palmgren, SEA-U.Minns man månne måsen?

Rapporter Posted on mån, maj 17, 2010 21:22:25

Dagen har till stora delar ägnats åt fixande, planerande, databehandling och sådant. Det ska också göras. Veckan kommer framöver att innebära mätningar i Öresund och i Lödde å, liksom några seminarier — både i Malmö och i Helsingborg. Annat kul blir det också; missa inte programmet för den 19, 20 och 21 maj!

Kommer du ihåg måsen — den som ligger på ägg i Malmö hamn? Om inte, se på inlägget tidigare i denna blogg. Friden är slut nu, men måsen verkar inte bry sig speciellt. Kustbevakningens fartyg ser kanske inte så farligt ut, eller så har den helt enkelt vant sig vid sällskapet.

Inte heller Ranja från Marin Miljöanalys lyckas skrämma måsen. Snart är det lugnt igen, Havsresan är slut på lördag.Havets dag på SEA-U

Rapporter Posted on sön, maj 16, 2010 21:05:45

Alla vet är det är kul att vara på SEA-U på Ribban i Malmö. Men så kul som det var idag brukar det bara vara en gång om året, när SEA-U bjuder på familjearrangemanget Havets dag. I år tillsammans med Havsresan.

Det som gör det extra kul är att man utöver sin ”vanliga” verksamhet som låter barn i alla åldrar uppleva och lära sig mer om livet i havet också får hjälp av andra organisationer. I år samarbetade SEA-U med ett trettiotal andra.

Den enda organisation man glömt bjuda in var den som står för värme och solsken, men det gjorde faktiskt inte ett smack. Många barn och vuxna kom ändå, och fick prova på att gå på vattnet, paddla på vattnet, gå i vattnet, för att inte tala om att simma under vattnet som flera dykare kunde visa.

Den som inte ville ha med vatten att göra kunde äta en sillmacka, gå en tipsrunda eller besöka någon av de andra aktiviteterna. Vill du ha detaljer — se SEA-U:s egen hemsida. Vi bjuder dock på några bilder som smakprov. Fler bilder hittar du i Havsresans Facebookgrupp.

Gå på vattnet var populärt… Kön ringlade sig mesta tiden lång. SVT:s sommarlovsmorgon bjöd på detta äventyr.

Det gick också bra att låna vadarbyxor och ge sig ut i närkontakt med naturen under vattnet. Ville man inte det fanns kanoter att låna av Friluftsfrämjandet, en sådan kan ses bakom SEA.U:s flotte.

Här lyckas man fånga intresset i håven.

En annan deltagare i Havsresan (Kustbevakningen) tittar till arrangemanget från sjösidan.

En populär övning var att prova Kiteflygning. Dagens vind var bra för detta 🙂

Två dykare möts.Nästa »