SEA-U ska odla musslor i Öresund. Vän av ordning undrar kanske varför man ska göra det? Finns det inte tillräckligt med musslor i Sundet redan?

Nej, inte om man frågar SEA-U. Musslor kan nämligen bara sätta sej på vissa typer av ytor, sådana ytor finns inte överallt, och det gör att mängden musslor som kan finnas blir begränsad.

Men musslor är nyttiga djur, de binder näringsämnen som kväve och fosfor i sig, och om man plockar upp vuxna musslor tar man också upp näringsämnena. Som bekant är ju våra hav kraftigt övergödda, så bortplockade näringsämnen är en god sak.

Slutsatsen blir att fler musslor är bättre, i vart fall om man plockar upp dem efter ett tag. Så varför inte hjälpa naturen på traven lite, genom att skapa förutsättningar för att låta musslor växa där de inte själva skulle kommit på att sätta sig? En musselodling, helt enkelt!

Man har förstås odlat musslor förr, men inte i Öresund. SEA-U tänker sig att om några år göra biogas av de upptagna musslorna, så gör de ännu mer nytta. Malmö stad, Lomma kommun och Region Skåne är med i projektet.

Musselodlingen kommer att bestå av flytande pontoner, där det hänger långa band som musslorna sätter sig på. Det är lite brått att få dem på plats, för mussellarverna börjar flyta omkring och leta efter någonstans att sätta sig ganska snart, och då måste allt vara igång.

De första odlingarna placerades ut under tisdagen, och arbetet fortsätter under onsdagen. SEA-U får stor hjälp av Kustbevakningen, men även dykare och Lunds Universitet finns på plats. Läs mer på på SEA-U:s webbplats.

Här ses hur pontonerna lyfts ombord på Kustbevakningens fartyg

En på plats i Sundet, bara resten kvar…

Under utläggningen fanns Lunds universitets Carolina självklart på plats (blå/vit), här tillsammans med Kustbevakningens RIB (gul).

Alla foton i detta inlägg: Michael Palmgren, SEA-U.