Platsen var SEA-U, en disig dag med bleke. Deltagarna i seminariet Människan-Havet-Staden fick uppleva en inspirerande dag. Nina Eckeskog från Region Skåne, som också ordnat seminariet, inledde med att berätta om Regionens arbete inom friluftsliv vid havet, utifrån politiska dokument och målsättningar.

Jonathan Stoltz från SLU berättade därefter om naturens positiva effekter på hälsan och naturens betydelse i stadsmiljön. För att få en så komplett upplevelse av naturen som möjligt, fick deltagarna sedan klä om till vadarbyxor, vada ut i havet för att titta på dess invånare i vattenkikare och fånga dem med håv, allt under sakkunnig ledning av SEA-U.

Under den vegetariska grillade lunchen berättade Christina Claesson en fängslande historia om en vandring från källa till hav.

Eftermiddagen inleddes med att Nina Eckeskog informerade om Region Skånes arbete med tillgänglighet i naturområden vid vatten. SEA-U berättade kort om sin verksamhet för funktionsnedsatta, och Anneli från Parkskolan med en elev, Phillipe, berättade hur elever kan delta i SEA-U:s verksamhet, och hur det utvecklar dem. Som praktisk övning fick deltagarna ögonbindel gick i vattnet igen för att upprepa förmiddagens övning — men utan syn. Tankeväckande för de flesta.

Seminariet avslutades med tai chi/yoga på stranden, under ledning av Stephanie Anvelid-Uller från Sea U.