Malmös kanaler får ta emot både det ena och det andra, i både flytande och fast form. Under torsdagen den 20 var det dags att studera vad, i form av en Skräpletartävling. Ett antal dykare antog utmaningen och kastade sig i Kanalen framför Centralstationen ackompanjerade av turbåten Rundans tjuvlarm som av någon anledning inte samarbetade. Larmet insåg dock till slut att dykarna inte var ute på rackartyg, och tystnade.

Skräpletartävlingen fick både välsignelse och stöd av Gatukontoret i Malmö, som tar hand om det upplockade skrotet. Tävlingen övervakades även under vattnet med en liten fjärrstyrd undervattenskamera som lånats ut av företaget LYYN i Lund, samt från ytan av MSDK som stod för transporter och dyksäkerhet.

Under tiden trevade sig dykarna fram i vattnet och efter ett tag började skräpet komma upp. Burkar och flaskor, obeskrivbart plastskräp, cyklar, kund- och bagagevagnar, en lång gul kabelliknande historia… Högen växte sig stor under den knappa timme dykarna var i vattnet till åskådarnas förtjusning.

Tävlingen ja – den vanns av AquaLund, tätt följda av IfU, de bägge lagen belönades med priser donerade av Gatukontoret i Malmö.

Bilder talar ibland bättre än ord, så nedan återfinns en liten exposé över vad som tilldrog sig.