Lödde å har varit motsträvig. Det har visat sig mycket svårt att kunna sjösätta det mätfartyg från Marin Miljöanalys i Göteborg som skulle kartlägga ån. Åbrinkarna är för svaga för att klara en stor kranlastbil, och bron över ån i Löddeköpinge håller sannolikt inte. Projektet har inte råd med en ny bro, så vi vågade inte ta risken.

Ranja (som mätfartyget heter) kan här ses vid gamla Tegelbruket nedströms motorvägsbron. Åloppet nedanför bron har precis karterats (det gick bra att komma in sjövägen från Sundet).

Resultat, ja. Kanske, kanske har man hittat pålar som sticker upp från bottnen i ån. Och kanske är de rester av en gammal pålspärr. Dykare ska undersöka saken idag, och kanske får vi anledning att återkomma! Här ses en bild från det s.k. flerstråliga ekolod från Marin Miljöanalys som hittade pålarna. “Uppsticken” ser man något till vänster om mitten i bilden.

De som diskuteras på bilden ovan är dock inte pålspärrar, utan hur man ska kunna mäta i den del av ån som Ranja inte kan komma in i på grund av att bron över motovägen är för låg (eller Ranja för hög, vilket man vill).

Skam den som ger sig; lösningen blev att en del av utrustningen (bland annat en sidtittande sonar) flyttades från det större mätfartyget till Malmö Sportdykarklubbs mindre RIB-båt, och full av elverk, instrument, antenner, mätare och dykare gav sig båten upp längs ån:

Det blev bra resultat, och efter utvärdering blir det många mål för dykarna att undersöka åt arkeologerna. Såhär kan det se ut; bilden visar en del av Lödde å som den ser ut avbildad med sidtittande sonar. Det kräver en del träning att tolka alla detaljer i bilden, men i högra delen kan nog de flesta se formen av en upp-och-nervänd båt som ligger på bottnen. Marin Miljöanalys tog bilden.

Sonarbild: Marin Miljöanalys, Göteborg

En sådan här övning väcker naturligtvis uppmärksamhet, och flera journalister och media uppmärksammade vad som hände. Tapprast tycker vi teamet från SundTV var, som efter att ha följt dykklubbens båt under mätningen tog sin lånade roddbåt och rodde motströms i regnet, för att komma tillbaka till Löddeköpinge.

Dykarna for iväg åt andra hållet, medströms, för att undersöka de där uppstickande sakerna, som kanske är något. Vi får se — och vi återkommer.