Blog Image

nytt2010

Rapporter och nyheter

Här skriver vi om Havsresan 2010. Fler rapporter hittar du bland de andra bloggarna.

Människan — Havet — Staden

Seminarier Posted on Fri, May 21, 2010 21:11:11

Platsen var SEA-U, en disig dag med bleke. Deltagarna i seminariet Människan-Havet-Staden fick uppleva en inspirerande dag. Nina Eckeskog från Region Skåne, som också ordnat seminariet, inledde med att berätta om Regionens arbete inom friluftsliv vid havet, utifrån politiska dokument och målsättningar.

Jonathan Stoltz från SLU berättade därefter om naturens positiva effekter på hälsan och naturens betydelse i stadsmiljön. För att få en så komplett upplevelse av naturen som möjligt, fick deltagarna sedan klä om till vadarbyxor, vada ut i havet för att titta på dess invånare i vattenkikare och fånga dem med håv, allt under sakkunnig ledning av SEA-U.

Under den vegetariska grillade lunchen berättade Christina Claesson en fängslande historia om en vandring från källa till hav.

Eftermiddagen inleddes med att Nina Eckeskog informerade om Region Skånes arbete med tillgänglighet i naturområden vid vatten. SEA-U berättade kort om sin verksamhet för funktionsnedsatta, och Anneli från Parkskolan med en elev, Phillipe, berättade hur elever kan delta i SEA-U:s verksamhet, och hur det utvecklar dem. Som praktisk övning fick deltagarna ögonbindel gick i vattnet igen för att upprepa förmiddagens övning — men utan syn. Tankeväckande för de flesta.

Seminariet avslutades med tai chi/yoga på stranden, under ledning av Stephanie Anvelid-Uller från Sea U.Skräpletartävling

Rapporter Posted on Fri, May 21, 2010 07:40:45

Malmös kanaler får ta emot både det ena och det andra, i både flytande och fast form. Under torsdagen den 20 var det dags att studera vad, i form av en Skräpletartävling. Ett antal dykare antog utmaningen och kastade sig i Kanalen framför Centralstationen ackompanjerade av turbåten Rundans tjuvlarm som av någon anledning inte samarbetade. Larmet insåg dock till slut att dykarna inte var ute på rackartyg, och tystnade.

Skräpletartävlingen fick både välsignelse och stöd av Gatukontoret i Malmö, som tar hand om det upplockade skrotet. Tävlingen övervakades även under vattnet med en liten fjärrstyrd undervattenskamera som lånats ut av företaget LYYN i Lund, samt från ytan av MSDK som stod för transporter och dyksäkerhet.

Under tiden trevade sig dykarna fram i vattnet och efter ett tag började skräpet komma upp. Burkar och flaskor, obeskrivbart plastskräp, cyklar, kund- och bagagevagnar, en lång gul kabelliknande historia… Högen växte sig stor under den knappa timme dykarna var i vattnet till åskådarnas förtjusning.

Tävlingen ja – den vanns av AquaLund, tätt följda av IfU, de bägge lagen belönades med priser donerade av Gatukontoret i Malmö.

Bilder talar ibland bättre än ord, så nedan återfinns en liten exposé över vad som tilldrog sig.Sjösäkerhet och Sjöturer

Seminarier Posted on Fri, May 21, 2010 07:20:03

Den 20 maj 2010 var det Europeiska Havets Dag (European Maritime Day). Som sig bör firades detta med flera aktiviteter i Havsresans regi; seminarium om sjösäkerhet, sjöturer med både moderna och traditionsfartyg, och en skräpletartävling i Malmös kanal.

Seminarium

Dagens värd, Lars-Göran Malmberg från Lunds universitet, inledde seminariet Sjösäkerhet — Människa, maskin, miljö som avhölls på Tekniska Muséet. Hans inlägg berörde bland annat internationella organisationer och regelverk som reglerar sjötrafiken och säkerheten till sjöss. Det finns ett stort antal sådana med konsekvenser på allt från bemanning till väjningsregler, utformning av fartyg och räddningsutrustning. På bilden ses tre av föreläsarna betvinga tekniken på Tekniska muséet.

Sitt i båten heter det ju, och är det en liten båt i lugna vatten, om man har flytväst och är nykter, så kan det kanske räcka som säkerhet.

Men för större fartyg eller i andra situationer krävs erfarenhet, gott omdöme och kunskap. Om du dessutom arbetar på sjön, eller har ett större fartyg, behöver du även formella behörigheter för både det ena och det andra.

Regelverket för dessa behörigheter är snårigt, och reglerna är olika beroende på i vilket land din båt är registrerad; även reglerna för fritidsfartyg är olika. Bo af Winklerfelt från Copenhagen Malmö Maritime Academy gjorde ett bra jobb med att reda ut allt detta för deltagarna

Behörigheterna har nog varit i sin ordning på alla de passagerarfartyg som trafikerat Sundet genom åren. Patrick Donner från World Maritime University inledde sitt föredrag med att bjuda deltagarna på en historisk tillbakablick på färjetrafiken i Öresund. Många nostalgiska utrop hördes när fartyg som Regula, tågfärjan Malmöhus, Superflex och Flygbåtarna dök upp på projektorduken.

Idag har passagerartrafiken delvis ändrat karaktär. Vid Helsingborg är färjetrafiken fortfarande intensiv, medan den har upphört längre söderut. Hamnföretaget CMP, gemensamt för Malmö och København, tar istället emot ett stort antal kryssningsfartyg årligen. En stor del av dessa börjar och avslutar sina turer här, och det för naturligtvis med sig ekonomiska fördelar.

Det finns förstås annan trafik än passagerartrafik i Öresund. Det är i själva verket ett mycket intensivt trafikerat vatten. Sedan några år finns därför Sound VTS (Vessel Traffic Service) som övervakar fartygstrafiken i Öresund. Lennart Andersson från Sound VTS berättade om VTS uppgifter, och att fartyg över en viss storlek uppmanas till att rapportera statistiska data om t.ex. destination och last till SOUNDREP, ett frivilligt rapporteringssystem. Även de som väjer att inte rapportera övervakas av VTS med både radar och identifieringssystemet AIS.

Syftet är att öka sjösäkerheten och undvika olyckor som kan få konsekvenser för människor eller miljö. Sound VTS är ett unikt ett unikt samarbete mellan Sjöfartsverket och dess danska motsvarighet Farvandsvæsenet.

Trots övervakning, behörighet och regler går det förstås fel ibland. Jörgen Zachau från Transportstyrelsens sjöfartsavdelning berättade om vad som händer efter en fartygsolycka eller ett tillbud, och det systematiska arbete med utredningar av händelseförloppet som utförs efter en olycka. Syftet med utredningen är inte att utmäta straff eller påföljder, utan endast att så långt möjligt ta reda på vad som hänt. Framställningen kryddades av flera spektakulära exempel, hämtade ur verkligheten.

Samtidigt som seminariet, åkte ett trettiotal nyfikna på tur med m/s Tumlaren och med Medeltidsskeppen vid Skeppsbron.

Tur med Tumlaren

Tumlaren utgick från Limhamn; ombord fanns förutom de nyfikna även Martin Karlsson, marinbiolog på SEA-U, Jan Öijeberg från Malmö Muséer och en undervattensrobot utlånad av LYYN, samt naturligtvis representanter för Havsresan. Både Öresundsbrons pelare och Lillgrunds vindkraftpark visades upp — inte bara från ytan. Aven undervattensvärlden visades genom robotens kamera.

Foto: Karren Fredin

Bland annat kunde man se en plattfisk som envist vägrade flytta sig. Inte förrän Malmö sportdykareklubbs dykare hoppade i från LTH:s båt Carolina gav den upp sitt stirrande in i kameran. Kan du se den?

Undervattensfoto: Tommy Håkansson, MSDK

Sikten över vattenytan var sådär, dimman lättade efter hand som dagen gick.

Foto: Karren Fredin

Under vattnet var sikten god. Det gjorde att man kunde se att även annan fisk än plattfisk trivs vid Brons pelare, tusentals småfiskar kilar ut och in mellan stenblocken, och de lite större samlas väl där på grund av de små fiskarna, kan tänka…

Undervattensfoto: Tommy Håkansson, MSDK

Medeltidsskeppen

Vid Skeppsbron bjöds Malmöborna på flera turer med Medeltidsskeppen, både med det mindre fartyget Enighet och med det stora, Twekamp. Bägge är af Elbogen (eller Ellenbogen), som var de gamla tyska handelsmännens namn på Malmö; namnet lär komma av “ancona Scanorum” som betyder Skånes armbåge.

De bägge fantastiska skeppen är nytillverkade kopior i full skala av autentiska fartyg av typen kogg, som var vanlig som transportfartyg under medeltiden.

Havsresans flagga vajade i riggen på Twekamp,

och i aktern hittar vi detta vackra griphuvud: