Malmö har idag varit skådeplats för en hel del aktiviteter inom Havsresan. Naturligtvis har en tapper besättning på Carolina varit ute och avsökt Sundets botten — och se! Idag blev det napp; ett vrak som tros vara från 1200-talet har hittats. I sanningens namn kanske vi ska säga återfunnits, det har varit lokaliserat en gång tidigare men havet är stort, och det har varit “borta” ett tag men nu är det återfunnet och försett med moderna GPS-koordinater.

Nästan som på 1200-talet såg det ut när den mindre av de två replikfartygen “medeltidsskeppen” var ute och seglade idag. Enighet av Elbogen var namnet:

Arbetet med att lägga ut SEA-U:s musselodlingar fortsatte; Kustbevakningen slutförde uppdraget till allas belåtenhet, och en blivande musselodling ligger nu säkert förankrad utanför Malmö, och utprickad enligt konstens alla regler.

Foto: Michael Palmgren

Även den vetgirige fick sig något till livs; Sjöfartsverket visade sin utställning om sin verksamhet:

och bjöd på seminarium om problemet med skeppsvrak som kan börja läcka, t.ex. olja, och berättade hur man tänker sig hantera en sådan händelse.

Foto: Michael Palmgren