Blog Image

nytt2010

Rapporter och nyheter

Här skriver vi om Havsresan 2010. Fler rapporter hittar du bland de andra bloggarna.

Dagen i Lödde å

Rapporter Posted on Wed, May 19, 2010 21:59:48

Lödde å har varit motsträvig. Det har visat sig mycket svårt att kunna sjösätta det mätfartyg från Marin Miljöanalys i Göteborg som skulle kartlägga ån. Åbrinkarna är för svaga för att klara en stor kranlastbil, och bron över ån i Löddeköpinge håller sannolikt inte. Projektet har inte råd med en ny bro, så vi vågade inte ta risken.

Ranja (som mätfartyget heter) kan här ses vid gamla Tegelbruket nedströms motorvägsbron. Åloppet nedanför bron har precis karterats (det gick bra att komma in sjövägen från Sundet).

Resultat, ja. Kanske, kanske har man hittat pålar som sticker upp från bottnen i ån. Och kanske är de rester av en gammal pålspärr. Dykare ska undersöka saken idag, och kanske får vi anledning att återkomma! Här ses en bild från det s.k. flerstråliga ekolod från Marin Miljöanalys som hittade pålarna. “Uppsticken” ser man något till vänster om mitten i bilden.

De som diskuteras på bilden ovan är dock inte pålspärrar, utan hur man ska kunna mäta i den del av ån som Ranja inte kan komma in i på grund av att bron över motovägen är för låg (eller Ranja för hög, vilket man vill).

Skam den som ger sig; lösningen blev att en del av utrustningen (bland annat en sidtittande sonar) flyttades från det större mätfartyget till Malmö Sportdykarklubbs mindre RIB-båt, och full av elverk, instrument, antenner, mätare och dykare gav sig båten upp längs ån:

Det blev bra resultat, och efter utvärdering blir det många mål för dykarna att undersöka åt arkeologerna. Såhär kan det se ut; bilden visar en del av Lödde å som den ser ut avbildad med sidtittande sonar. Det kräver en del träning att tolka alla detaljer i bilden, men i högra delen kan nog de flesta se formen av en upp-och-nervänd båt som ligger på bottnen. Marin Miljöanalys tog bilden.

Sonarbild: Marin Miljöanalys, Göteborg

En sådan här övning väcker naturligtvis uppmärksamhet, och flera journalister och media uppmärksammade vad som hände. Tapprast tycker vi teamet från SundTV var, som efter att ha följt dykklubbens båt under mätningen tog sin lånade roddbåt och rodde motströms i regnet, för att komma tillbaka till Löddeköpinge.

Dykarna for iväg åt andra hållet, medströms, för att undersöka de där uppstickande sakerna, som kanske är något. Vi får se — och vi återkommer.Dagen i Malmö

Rapporter Posted on Wed, May 19, 2010 21:37:56

Malmö har idag varit skådeplats för en hel del aktiviteter inom Havsresan. Naturligtvis har en tapper besättning på Carolina varit ute och avsökt Sundets botten — och se! Idag blev det napp; ett vrak som tros vara från 1200-talet har hittats. I sanningens namn kanske vi ska säga återfunnits, det har varit lokaliserat en gång tidigare men havet är stort, och det har varit “borta” ett tag men nu är det återfunnet och försett med moderna GPS-koordinater.

Nästan som på 1200-talet såg det ut när den mindre av de två replikfartygen “medeltidsskeppen” var ute och seglade idag. Enighet av Elbogen var namnet:

Arbetet med att lägga ut SEA-U:s musselodlingar fortsatte; Kustbevakningen slutförde uppdraget till allas belåtenhet, och en blivande musselodling ligger nu säkert förankrad utanför Malmö, och utprickad enligt konstens alla regler.

Foto: Michael Palmgren

Även den vetgirige fick sig något till livs; Sjöfartsverket visade sin utställning om sin verksamhet:

och bjöd på seminarium om problemet med skeppsvrak som kan börja läcka, t.ex. olja, och berättade hur man tänker sig hantera en sådan händelse.

Foto: Michael PalmgrenSEA-U:s musslor ger sundare Sund

Rapporter Posted on Wed, May 19, 2010 07:15:29

SEA-U ska odla musslor i Öresund. Vän av ordning undrar kanske varför man ska göra det? Finns det inte tillräckligt med musslor i Sundet redan?

Nej, inte om man frågar SEA-U. Musslor kan nämligen bara sätta sej på vissa typer av ytor, sådana ytor finns inte överallt, och det gör att mängden musslor som kan finnas blir begränsad.

Men musslor är nyttiga djur, de binder näringsämnen som kväve och fosfor i sig, och om man plockar upp vuxna musslor tar man också upp näringsämnena. Som bekant är ju våra hav kraftigt övergödda, så bortplockade näringsämnen är en god sak.

Slutsatsen blir att fler musslor är bättre, i vart fall om man plockar upp dem efter ett tag. Så varför inte hjälpa naturen på traven lite, genom att skapa förutsättningar för att låta musslor växa där de inte själva skulle kommit på att sätta sig? En musselodling, helt enkelt!

Man har förstås odlat musslor förr, men inte i Öresund. SEA-U tänker sig att om några år göra biogas av de upptagna musslorna, så gör de ännu mer nytta. Malmö stad, Lomma kommun och Region Skåne är med i projektet.

Musselodlingen kommer att bestå av flytande pontoner, där det hänger långa band som musslorna sätter sig på. Det är lite brått att få dem på plats, för mussellarverna börjar flyta omkring och leta efter någonstans att sätta sig ganska snart, och då måste allt vara igång.

De första odlingarna placerades ut under tisdagen, och arbetet fortsätter under onsdagen. SEA-U får stor hjälp av Kustbevakningen, men även dykare och Lunds Universitet finns på plats. Läs mer på på SEA-U:s webbplats.

Här ses hur pontonerna lyfts ombord på Kustbevakningens fartyg

En på plats i Sundet, bara resten kvar…

Under utläggningen fanns Lunds universitets Carolina självklart på plats (blå/vit), här tillsammans med Kustbevakningens RIB (gul).

Alla foton i detta inlägg: Michael Palmgren, SEA-U.